Školné

Úplata za vzdělávání

Částečná úplata za vzdělávání v základní umělecké školy (dále jen „školné“) pokrývá pouze nepatrnou část nákladů na vzdělání každého žáka (podle typu studia 5 – 9%), je tedy jen symbolickým paušálním příspěvkem rodičů (ostatní náklady na vzdělání hradí stát, zřizovatel a případní sponzoři).

Školné se oproti minulému školnímu roku nijak nemění.

Vnitřní předpis – úplata za vzdělávání 

Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb. § 8 stanovuje ředitel školy úplatu za vzdělávání (dále jen „školné“) takto:

ZÁKLADNÍ STUDIUM
individuální nebo skupinová výuka nástroje/zpěvu od 1. ročníku
1550 Kč / pololetí
PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK I 
výuka hry na nástroj/zpěvu od pololetí školního roku
850 Kč / pololetí
PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK II
výuka hry na nástroj/zpěvu po celý školní rok
1550 Kč / pololetí
  1. Školné se platí obvykle 2x ročně – vždy za pololetí školního roku (tj. září až leden; únor až červen). Úhrada se provádí příkazem k převodu z účtu. Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu.
  2. Termín splatnosti školného je 15 dnů od obdržení výzvy k úhradě.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti od 1.9.2023.

Mgr. Pavel Píha, ředitel školy


Vyhláška MŠMT 71/2005 Sb. o ZUŠ – § 8