Novinky

Hygienická a organizační opatření platná od 12.10.2020

Vážení rodiče, milí studenti!

Podle nařízení vlády ČR se od 12. do 25. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák na hodině). Zákaz zpěvu platí i nadále pro všechny.

Co toto nařízení znamená v praxi:

  • V případě, že Vaše dítě chodí do hodiny samo, nic se nemění – výuka pokračuje bez změny jako dosud.
  • V případě, že Vaše dítě chodí do hodiny nástroje/zpěvu ve skupině 2-3 žáků, co nejdříve Vám zatelefonuje Váš učitel a dohodne s Vámi úpravu rozvrhu tak, aby na lekci byl vždy jen jeden žák.
  • Předměty komorní a souborová hra se nyní podle běžného rozvrhu hodin nevyučují. Náhradní výuka těchto předmětů se bude dočasně odehrávat v individuální hodině nástroje/zpěvu, zájemci mohou zároveň využít doplňkovou možnost distanční výuky komorní a souborové hry.

Podrobnější informace o organizaci výuky od 12.10.2020 naleznou rodiče v dopise, který jim zašlou jejich vyučující. Pokračování článku 

Výuka v pěveckém oddělení od 5. do 18.10.2020

V souladu s aktuálním nařízením (viz příloha) bude výuka v pěveckém oddělení od 5. do 18.10.2020 probíhat i nadále prezenčně (tj. ve škole), žáci se v těchto dvou týdnech budou v hodinách věnovat jiným aktivitám, které se zpěvem souvisejí (výběr skladeb, poslechy zajímavých audio a video nahrávek, techniky zpěvu, frázování, hudební teorie apod.).

Nařízení Krajské hygienické stanice v ČB o omezení výuky zpěvu od 5.10.2020

Hygienická a organizační opatření platná od 18.9.2020

  1. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví se od 18.9.2020 zavádí v základních uměleckých školách povinnost nosit roušku ve všech prostorech školy.
  2. Roušky jsou nově pro povinné i pro žáky a učitele v učebnách při výuce.
  3. Nařízení ministerstva zdravotnictví se týká všech žáků bez rozdílu věku.
  4. Žáci a učitelé nemusejí nosit roušku pouze při zpěvu a hře na dechové nástroje.

Dodatek školního řádu č. 1-2020 platný od 18.9.2020

Poznámka:
Naléhavě prosíme rodiče, aby vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci v této chvíli vstupovali do budovy pouze v nejnutnějších případech a aby se pokud možno nezdržovali v šatně a na chodbách školy.
Tímto opatřením chráníme zdraví Vašich dětí.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení!

Zápis pro přijetí ke studiu v tomto školním roce proběhl

Zápis pro přijetí ke studiu pro tento školní rok již proběhl. Uchazeči o studium obdrží vyrozumění o přijetí, příp. nepřijetí nejpozději do konce září 2020.

Podmínkou přijetí ke studiu jsou alespoň minimální talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy pro zvolený obor – více zde » 

Termíny zápisu pro školní rok 2021/2022 budou na našem webu zveřejněny na jaře 2021.

Žáci druhých a vyšších ročníků si telefonicky domluví rozvrh hodin

Žáci telefonicky kontaktují své učitele a domluví si s nimi rozvrh hodin. Učitelé jsou v 1. a 2. zářijovém týdnu k dispozici v těchto dnech a časech »

Pozn.: Žáci loňského přípravného ročníku vyčkají, až jim jejich učitel zatelefonuje a navrhne jim termín hodiny nástroje či zpěvu.

Nepresso na Vltavotýnských slavnostech města 18.7.2020

NEPRESSO – kapela Základní umělecké školy K. Komzáka Týn nad Vltavou zahraje na Vltavotýnských slavnostech města
KDY: sobota 18.7.2020, 16:30 hodin
KDE. náměstí Míru, Týn nad Vltavou
VIDEA KAPELY: www.youtube.com
Více informací o slavnostech a programu: http://www.kulturatyn.cz

24. až 30 června 2020 – ředitelské volno

Od 24. do 30 června 2020 vyhlašujeme z technických důvodů v naší škole tzv. ředitelské volno.

Školné ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, ve školním roce 2020/2021 dojde k mírnému zvýšení školného (o cca 30 Kč měsíčně).

K tomuto kroku jsme byli nuceni stále rostoucími cenami všeho, co škola k provozu nezbytně potřebuje. Školné jsme naposledy zvyšovali před mnoha lety a i nadále se budeme snažit, aby umělecké vzdělání bylo dostupné všem. I v budoucnu bude zachována možnost, aby rodiče mohli v případě sociální nouze požádat o prominutí tohoto poplatku.

Školné i po uvedeném zvýšení pokrývá pouze nepatrnou část nákladů na vzdělání každého žáka (podle typu studia 5 – 9%) – je tedy opravdu jen symbolickým paušálním příspěvkem rodičů (ostatní náklady na vzdělání hradí převážně stát).

Od 11.5.2020 škola opět zahajuje osobní výuku

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás zdravím a doufám, že jste poslední nelehké dva měsíce přečkali Vy i Vaše rodiny za plného zdraví.

S potěšením Vám sděluji, že díky částečnému ústupu epidemie ministerstvo školství povolilo, abychom od 11. května 2020 zahájili osobní výuku v naší škole, ovšem za přesně definovaných podmínek. Pokračování článku 

Škola se připravuje na zahájení výuky od 11.5.2020

Vážení rodiče,

naše škola se připravuje na zahájení výuky od 11. května 2020.

Přesné instrukce od ministerstva školství jsme obdrželi teprve 4. května 2020, v této chvíli intenzívně pracujeme na organizačním plánu, který musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků při výuce. Pokračování článku