Novinky

Oznámení pro rodiče žáků příprav. ročníku – výuka 20.1.2022

Vážení rodiče, 20.1.2022 (čtvrtek) se nekoná výuka přípravného ročníku. Důvodem je nemoc učitelky Jany Suchanové.

Změna ve výuce hudební nauky od 10.1.2022

Vážení rodiče, od pondělí 10. ledna 2022 se hudební nauka vyučuje prezenčně, tj. osobně ve škole. Rozvrh hodin zůstává v platnosti.

S ohledem na šíření nové mutace covidu velice prosím, abychom byli všichni opatrní a aby i nadále do školy děti nechodily ani s lehkými příznaky virózy (rýma, kašel apod.). Jen tak se nám podaří naplnit náš cíl – trvale udržet prezenční výuku v naší škole.

Velice Vám děkuji a přeji krásný a zdravý nový rok!

Pavel Píha, ředitel školy

Změna ve výuce hudební nauky 3. – 7.1.2021

Pro nepřítomnost učitele Mgr. Jaroše se v týdnu 3. – 7.1.2021 nekoná výuka hudební nauky.

Dočasná distanční výuka hudební nauky od 30.11.2021

Vážení rodiče,

od úterý 30. listopadu 2021 se bude předmět hudební nauka dočasně vyučovat distančně pomocí Skype video hovorů. Distanční výuka se týká pouze předmětu hudební nauka, všechny ostatní předměty se vyučují bez změny, tj. prezenčně. Pokračování článku 

Oznámení pro rodiče žáků příprav. ročníku – výuka 25.11 a 2.12.2021

Vážení rodiče, 25.11. a 2.12.2021 se nekoná výuka přípravného ročníku. Důvodem je mimořádně vysoká nemocnost žáků i učitelů.

Omezení vstupu do školy z důvodu ochrany žáků od 11.11.2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršujícímu se průběhu epidemie v našem městě vydávám tato hygienická opatření, platná od 11.11.2021:

 1. Do budovy vstupují pouze žáci, kteří mají hodinu.
 2. Rodiče a další osoby do budovy školy nevstupují, s výjimkou velmi naléhavých případů a jen na dobu nezbytně nutnou (např. předání malého dítěte vyučujícímu).
 3. Při vyřizování třídních záležitostí s učiteli prosím použijte primárně kontakt pomocí telefonu nebo emailu.
 4. I nadále platí tato všeobecná hygienická pravidla »

Tímto dočasným opatřením chráníme zdraví našich žáků – Vašich dětí. Děkujeme Vám za pochopení! 

V Týně nad Vltavou 11.11.2021

Mgr. Pavel Píha, ředitel školy

Hygienická pravidla platná od 1.9.2021

Chráníme zdraví Vašich dětí

 1. Do budovy školy nesmějí vstoupit žádné osoby, u kterých se projevují jakékoliv příznaky infekční nemoci.
 2. Pokud se žák dostaví na výuku s příznaky infekční nemoci, je vyučující povinen okamžitě přerušit výuku a oddělit nemocného od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. Vyučující pak bez prodlení telefonicky informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na jeho rychlé vyzvednutí.
 3. Rodiče dětí, které mají chronické zdravotní problémy, jejich příznaky lze zaměnit s infekční chorobou, doloží lékařským potvrzením, že dítě netrpí infekční nemocí.
 4. Ve společných prostorech školy (šatna, chodby, WC) platí povinnost nosit respirátor (děti nad 15 let) nebo roušku (menší děti do 15 let). Při výuce je ochrana dýchacích cest nepovinná.
 5. Rodiče a další osoby do budovy školy nevstupují, s výjimkou velmi naléhavých případů a jen na dobu nezbytně nutnou (např. předání malého dítěte vyučujícímu).
 6. Žáci přicházejí do výuky nejdříve 5 minut před hodinou, v šatně se přezují a do učeben individuální výuky odcházejí samostatně (jen žáci hudební nauky vyčkají v šatně na příchod učitele). Ihned po skončení výuky žák opouští školu.
 7. Žáci ZUŠ se na výskyt Covidu netestují.
 8. Na přechodnou dobu žádáme rodiče, aby při vyřizování běžné agendy s učiteli upřednostňovali telefonický kontakt nebo email.