Informace o studiu

Jak a kdy se přihlásit ke studiu

Máte-zájem přihlásit se ke studiu v naší škole, dostavte se prosím k zápisu v některém z těchto termínů:

 • pondělí 17. června 2024 (14-17 hodin)
 • úterý 18. června 2024 (14-17 hodin)
 • pondělí 9. září 2024 (14-17 hodin)
 • úterý 10. září 2024 (14-17 hodin)

Při zápisu děti absolvují velice jednoduchý talentový test. Na tento test není potřeba žádná příprava – jde pouze o zjištění základních hudebních předpokladů, které jsou pro studium hudby potřebné (dítě zazpívá jakoukoliv lidovou písničku, zazpívá učitelem zahraný tón a zopakuje učitelem zatleskaný jednoduchý rytmus). Test trvá pouze několik minut.

Přijetí nebo nepřijetí ke studiu je ovlivněno pouze těmito kritérii: prokázání základních hudebních předpokladů a dostatek volných studijních míst v konkrétním oboru. V případě zájmu, který převyšuje kapacitu školy, jsou preferováni zájemci s vyššími studijními předpoklady. 

Oznámení o přijetí, či nepřijetí obdrží uchazeči během září 2023.

Máte problém navštívit nás v uvedené termínech? Napište nám prosím na info@zuskomzaka.cz a dohodneme si s Vámi individuální termín zápisu (nejpozději do 15. září).

– – – – – – – – – – – – –

Jakékoliv dotazy Vám rádi a ochotně zodpovíme na tel. čísle 385 731 712, prostřednictvím e-mailu nebo při Vaší osobní návštěvě.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kritéria pro přijetí ke studiu »
Pusťte si naše videonahrávky »

Naším cílem je nadšený žák a spokojený rodič

Rodice_vitani_logo2Chceme být školou pro radost – naším cílem je nejen vychovávat dobré muzikanty, kteří se uplatní v jakémkoliv hudebním žánru, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě, která je bude provázet celým životem. Snažíme se být školou maximálně přátelskou, vstřícnou a otevřenou žákům i rodičům.

Veškerá výuka v naší škole je založena na důsledné pozitivní motivaci dětí a na zvyšování kladných prožitků z hudby.

Hlavní zásadou každé vyučovací hodiny je, že žáka musí hra a hodina bavit, musí odcházet z hodiny spokojen a motivován k další hře. 

Ke kladné motivaci dětí využíváme všechny dostupné prostředky: partnerskou a přátelskou komunikaci mezi učitelem a žákem, rozhovory a výměnu zážitků, poslechy hudby, hru oblíbených skladeb a písní, hru s doprovody nahranými na CD, sledování zajímavých videozáznamů, hru v nejrůznějších hudebních souborech apod.

V naší škole vyučujeme všechny žánry – klasickou hudbu, pop, folk, rock, jazz, lidovou hudbu apod. Naším cílem je naučit absolventy vše, co budou potřebovat v amatérské i profesionální hudební praxi. Ve vyšších ročnících si mohou žáci přidat další nástroje i předměty (např. výuku improvizace) a specializovat se na hudební žánr, který je nejvíce baví. 

Ve škole funguje mnoho kapel a souborů různých žánrů, jejich cílem je především zprostředkovat dětem úžasný pocit ze společného muzicírování. Poslechněte si ukázky hry našich žáků »

Základem studia je individuální výuka, pouze v nižších ročnících vyučujeme některé nástroje ve skupince 2 dětí (v přípravném ročníku 2-4).

Pedagogové naší školy jsou velice přísně vybíráni a musejí splňovat nejvyšší požadavky na odbornost, charakterové vlastnosti, komunikační dovednosti, sociální a emoční inteligenci, znalosti psychologie a schopnosti empatie. Minimální požadované vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře.

Co vyučujeme – studijní obory

Základní umělecká škola Karla Komzáka v Týně nad Vltavou má hudební oddělení, ve kterém je možné studovat tyto obory:

 • housle
 • akordeon
 • klarinet
 • saxofon
 • klavír
 • elektronické klávesové nástroje
 • zobcová flétna
 • klasický sólový zpěv
 • populární sólový zpěv
 • kytara
 • trubka, baskřídlovka a další žesťové nástroje
 • bicí nástroje

Pro koho je studium v naší škole určeno

Studium je určeno dětem od 6 let. Nejmenší děti (6 – 7 let) jsou zpravidla zařazovány do specializovaného přípravného ročníku, starší jsou přijímáni rovnou do ročníku prvého. V případě volné kapacity můžeme organizovat i kurzy pro dospělé.

Naším cílem je zejména příprava absolventů na budoucí amatérskou praxi, zvláště talentované jedince můžeme také kvalifikovaně připravit k dalšímu studiu na konzervatořích, pedagogických fakultách a dalších středních i vysokých školách uměleckého zaměření.

Noty a některé hudební nástroje Vám zdarma zapůjčíme

Děti a rodiče se nemusejí obávat fyzické náročnosti některých nástrojů – u akordeonů, houslí a kytar existují zmenšené verze, vhodné pro malé děti. Tyto zmenšené verze nástrojů všem menším dětem bezplatně zapůjčíme.

U nástrojů, u kterých zmenšené varianty nejsou k dispozici (klarinet, saxofon, trubka, pozoun, další žesťové nástroje apod.), začínají obvykle děti hrát na zobcovou flétnu jako na přípravný nástroj, po 2-3 letech, kdy jsou již děti dostatečně fyzicky vyspělé, mohou přejít na tyto náročnější nástroje. 

Škola na omezenou dobu dětem zdarma zapůjčuje i další nástroje: klarinet, saxofon, trubku, pozoun a jiné žesťové nástroje.

Při výběru a zakoupení vlastního nástroje nabízíme poradenskou činnost zdarma. Rádi si s Vámi sjednáme osobní schůzku, náš specialista Vám poradí vhodný typ nástroje a kde jej nejvýhodněji zakoupit.

Škola vlastní rozsáhlý notový archiv, ze kterého dětem zdarma zapůjčujeme veškeré noty, které k výuce potřebují. Velký počet titulů našeho archivu obsahuje i hudební doprovody k vybraným skladbám – malou část z nich (tj. skladby, na které se nevztahuje autorské právo) dáváme ke stažení a k volnému použití na stránce midi, mp3, noty ».

Uvedené hudební doprovody vytváříme v našem školním hudebním studiu, které zároveň slouží k nahrávání výkonů našich žáků, výrobě videí a audio CD.

Žákům zároveň zdarma poskytujeme počítačový program, který umí zpomalit nahrávku doprovodu – žák tak může cvičit i doma svou oblíbenou skladbu s doprovodem klavíru nebo orchestru a může jednoduchým způsobem měnit tempo doprovodu podle svých momentálních dovedností.

Na stránce programy zdarma nabízíme celou řadu dalších kvalitních hudebních programů (ověřené notační programy, editory zvuku apod.).

Specializovaný přípravný ročník pro nejmenší děti

Přípravný ročník je specializovaná třída pro nejmenší muzikanty (ve věku 6-7 let). 

V prvním pololetí děti navštěvují 1x týdně skupinovou přípravnou hudební výchovu, kde si hravou formou osvojují základní hudební znalosti a dovednosti, seznamují se s hudbou a nástroji. Ve druhém pololetí se k této výuce přidává hodina hry na hudební nástroj, nebo zpěvu.

Absolventi přípravného ročníku jsou přijímáni do 1. ročníku přednostně(před ostatními uchazeči u studium), podmínkou k přijetí do 1. ročníku však jsou dostatečné předpoklady žáka a volná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Oznámení o výsledku přijímacího řízení (tj. o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku) obdrží rodiče začátkem školního roku po absolvování přípravného ročníku.

Základní studium od 1. ročníku

Základní studium se dělí na dva cykly, z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky. Žáci absolvují jednu hodinu týdně výuky hlavního oboru (nástroje nebo zpěvu), jednu hodinu týdně předmětu hudební nauka.

Ve vyšších ročnících pak navštěvují i další předměty – komorní nebo souborovou hru, komorní zpěv a obligátní nástroj (klavír, el. klávesy nebo kytaru).

Základem studia je individuální výuka, v nižších ročnících vyučujeme některé nástroje ve skupince 2 dětí na vyučovací hodině (el. klávesy, zpěv, zobc. flétna, kytara).

Lze studovat i více hlavních oborů současně. Mimořádně nadaní žáci mohou být zařazeni do tzv. rozšířeného studia s vyšší hodinovou dotací.

Možnost individuálního studia některých předmětů – má-li žák vážné problémy (např. dojíždění), kvůli kterým nemůže pravidelně docházet do některých předmětů s výjimkou hlavního oboru (tj. hudební nauka, komorní a souborová hra), může požádat o uvolnění z docházky do povinného předmětu a studovat tyto předměty individuálně formou konzultací.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu jsou alespoň minimální talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy pro zvolený obor:

1. Žák musí prokázat určitou míru hudebního talentu
Pro zjištění míry talentu absolvují uchazeči o studium velice jednoduchý orientační talentový test. Na test není potřeba žádná příprava – jde pouze o zjištění základních předpokladů, nezbytných k tomu, aby se žák cítil ve své činnosti úspěšný. Obsah talentového testu: dítě zazpívá jakoukoliv lidovou písničku, zazpívá učitelem zahrané tóny a zopakuje učitelem zatleskaný jednoduchý rytmus.

2. Škola musí mít dostatečnou kapacitu ve zvoleném oboru
Naší maximální snahou je přijmout ke studiu každého, kdo má zájem a potřebný talent. Kapacita školy je však omezena nařízením ministerstva školství, které stanovuje školám limity zaměstnanců, žáků a finančních prostředků. Tato omezení jsou závazná a školy je nesmějí překročit. Uvedenými restrikcemi ministerstva školství je počet studijních míst v ZUŠ omezen, proto někdy nemůžeme vyhovět všem, kteří mají o studium zájem (maximální povolená kapacita naší školy je 250 žáků). V případě, že zájem o studium převyšuje možnosti školy, rozhoduje o přijetí míra hudebních předpokladů každého uchazeče.

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám nebo zatelefonujte!

Nenašli jste na našem webu nějakou pro Vás důležitou informaci nebo máte jakýkoliv dotaz? Zavolejte nám nebo napište – ochotně Vám odpovíme na jakoukoliv otázku.

V případě Vašeho zájmu si s Vámi rádi sjednáme osobní schůzku, při které si zároveň můžete prohlédnout naši školu nebo navštívit některou z hodin naší výuky. Těšíme se na Vaši návštěvu!