Novinky

Zápis pro přijetí ke studiu v tomto školním roce proběhl

Zápis pro přijetí ke studiu pro tento školní rok již proběhl. Uchazeči o studium obdrží vyrozumění o přijetí, příp. nepřijetí nejpozději do konce září 2020.

Podmínkou přijetí ke studiu jsou alespoň minimální talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy pro zvolený obor – více zde » 

Termíny zápisu pro školní rok 2021/2022 budou na našem webu zveřejněny na jaře 2021.

()