Novinky

Výuka v pěveckém oddělení od 5. do 18.10.2020

V souladu s aktuálním nařízením (viz příloha) bude výuka v pěveckém oddělení od 5. do 18.10.2020 probíhat i nadále prezenčně (tj. ve škole), žáci se v těchto dvou týdnech budou v hodinách věnovat jiným aktivitám, které se zpěvem souvisejí (výběr skladeb, poslechy zajímavých audio a video nahrávek, techniky zpěvu, frázování, hudební teorie apod.).

Nařízení Krajské hygienické stanice v ČB o omezení výuky zpěvu od 5.10.2020

()