Novinky

Velmi důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče,

chceme být školou pro radost – naším cílem je nadšený žák a spokojený rodič. Ze všech sil se snažíme, abychom se tomuto vysokému cíli co nejvíce přiblížili.

Pro naše učitele je absolutní prioritou, aby se dítě u nás cítilo úspěšné a bylo mu v naší škole dobře. Snažíme se děti kladně motivovat, ukazovat jim krásy hudby a pro muziku je nadchnout. Zároveň se v hodinách snažíme každému žákovi přesně na míru “namíchat” pro něho ideální poměr práce a zábavy – motivační a oddechové prvky, skladby, které se dítěti líbí a které ho přitom posunují v jeho umění vpřed.

Abychom byli úspěšní, je pro nás nezastupitelná zpětná vazba v podobě Vašich postřehů, názorů a informací o pocitech Vašeho dítěte.

Pro učitele je velice důležité vědět, co si dítě myslí, co cítí a prožívá. Často to zjistíme sami, pokud vycítíme nějaký problém, okamžitě zareagujeme (např. změnou repertoáru, změnou rychlosti postupu apod.). Někdy se ale může stát, že ani sebelepší učitel nepozná, že žák má z něčeho nepříjemný pocit (zejména když je dítě uzavřenější povahy). Důvody takových pocitů mohou být různé – někdy se žákovi nemusí líbit právě hraný repertoár, rád by se třeba více věnoval jinému žánru, jindy může mít pocit, že jeho vrstevníci jsou lepší muzikanti, než je on sám, někdo může mít obavu z veřejného vystupování apod.

Rádi bychom Vás proto velice poprosili o spolupráci – pokud budete mít kdykoliv pocit, že Vaše dítě má jakýkoliv (i sebemenší) problém, velice nám pomůžete, když o tom již při prvních příznacích informujete svého učitele, případně přímo mne.

Velice Vám děkuji za Vaši spolupráci a chci Vás ujistit, že uděláme vše, co je v našich silách, aby se Vašim dětem u nás líbilo a aby se Vaše dítě stalo dobrým muzikantem, pro kterého je hudba láskou na celý život.

S poděkováním a se srdečným pozdravem

Mgr. Pavel Píha
ředitel školy

V Týně nad Vltavou 27. 5. 2018

()