Úspěchy na soutěžích

Mimořádně nadaná Anička Šestáková “mistryní ČR” ve hře na akordeon

Nedílnou součástí činnosti školy je kromě veřejných koncertů také pravidelná účast žáků na nejrůznějších soutěžích. Naši žáci v těchto kláních již tradičně získávají přední ocenění.

Olga Vitoušková a Anička ŠestákováNejvětšího úspěchu posledních let dosáhla Anička Šestáková (z akordeonové třídy učitelky Olgy Vitouškové), která v roce 2014 získala 1. místo v ústředním kole celostátní soutěže.

Více v článku zde, podívejte se také na videozáznam

Přehled dalších úspěchů na soutěžích z posledních let:

Školní rok 2016/2017

Celostátní soutěž žáků ZUŠ ve hře na kytaru – okresní kolo:
 • Debora Krawiecová – 1. místo
 • Klára Kroupová – 1. místo
 • Tereza Dědičová – 1. místo
Celostátní soutěž žáků ZUŠ ve hře na kytaru – krajské kolo:
 • Debora Krawiecová – 1. místo
 • Klára Kroupová – 1. místo
 • Tereza Dědičová – 2. místo

Školní rok 2015/2016

Krajská kytarová soutěž Zlivská kytara 2016
 • Debora Krawiecová – 1. místo
 • Klára Kroupová – 1. místo
 • Tereza Dědičová – 2. místo

Školní rok 2014/2015

Krajská kytarová soutěž Zlivská kytara 2015
 • Tereza Dědičová: 1. místo
 • František Kupka: 1. místo
 • Klára Kroupová: 1. místo
 • Debora Krawiecová: 1. místo
 • Anna Nováková: 2. místo

Školní rok 2013/2014

Krajská kytarová soutěž Zlivská kytara 2014
 • Klára Kroupová – 1. místo
 • František Kupka – 2. místo
 • Tereza Dědičová – 1. místo
 • Zuzana Vithová – 2. místo
 • Jan Strouhal – 3. místo

Školní rok 2012/2013

Celostátní soutěž žáků ZUŠ ve hře na akordeon
Okresní kolo:
 • Anna Daňková – 1. místo s postupem do krajského kola
 • Anna Šestáková – 1. místo s postupem do krajského kola
 • kvarteto Anna Daňková, Pavel Trnka, Jan Daněk, Matěj Pour – 1 . místo
 • trio Jindřich Nečas, Filip Lomský, Lukáš Rataj – 2. místo
Krajské kolo:
 • Anna Daňková – 1. místo
 • Anna Šestáková – 1. místo s postupem do ústředního kola
Ústřední kolo:
 • Anna Šestáková – 1. místo

Školní rok 2010/2011

Celostátní soutěž žáků ZUŠ soutěže ve hře na akordeon
Okresní kolo:
 • Onderka Michal – 1. místo s potupem
 • Šestáková Anna – 1. místo s postupem
 • Lomský Filip – 2. místo
 • Rataj Lukáš – 2. místo
 • Duo (akordeon,klávesy): Jana Svobodová a Jan Vondra – 2. místo
Krajské kolo:
 • Onderka Michal – 1.místo
 • Šestáková Anna – 1.místo
Krajská kytarová soutěž Zlivská kytara
Výsledky v kategorii A – kytara sólo:
 • Filip Krampl – 2. místo,
 • František Kupka – 2. místo
 • Tereza Dědičová – 2. Místo
 • Ondřej Vichta – 2. místo
 • Zuzana Vithová – 2. místo
 • Jan Strouhal – 2. místo
Okresní kolo celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru
 • Filip Krampl –1. místo
 • Jan Strouhal – 1. místo, postup do kraje
 • Tereza Dědičová – 2. místo
 • Ondřej Vichta – 2. místo
 • Jan Pražák– 2. místo
Okresní kolo celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír
 • Michaela Vithová -1.místo s postupem do krajské soutěže
Krajské kolo celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír
 • Michaela Vithová – 3. místo

Školní rok 2009/2010

Krajská přehlídka klavírních oddělení v Č. Budějovicích
 • Markéta Vithová – čestné uznání
Krajská kytarová soutěž Zlivská kytara
 • František Kupka – 1. místo
 • Filip Krampl – 1. místo
 • Ondřej Vichta – 3. místo
 • Jan Pražák – čestné uznání
 • Jan Strouhal – diplom za účast

Školní rok 2007/2008

Okresní kolo celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru
 • Jan Pražák – 2. místo
 • Jan strouhal – 3. místo
Krajská kytarová soutěž Zlivská kytara
 • Jan Pražák – čestné uznání
 • Jan Strouhal – čestné uznání
 • Michael Horák – čestné uznání
 • Petr Jiřík – čestné uznání
 • Michaela Marková – čestné uznání
 • Jan Strouhal – čestné uznání
 • Jakub Tůma – čestné uznání
 • Michala Vlčková – čestné uznání