Novinky

Školné ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, ve školním roce 2020/2021 dojde k mírnému zvýšení školného (o cca 30 Kč měsíčně).

K tomuto kroku jsme byli nuceni stále rostoucími cenami všeho, co škola k provozu nezbytně potřebuje. Školné jsme naposledy zvyšovali před mnoha lety a i nadále se budeme snažit, aby umělecké vzdělání bylo dostupné všem. I v budoucnu bude zachována možnost, aby rodiče mohli v případě sociální nouze požádat o prominutí tohoto poplatku.

Školné i po uvedeném zvýšení pokrývá pouze nepatrnou část nákladů na vzdělání každého žáka (podle typu studia 5 – 9%) – je tedy opravdu jen symbolickým paušálním příspěvkem rodičů (ostatní náklady na vzdělání hradí převážně stát).

()