Novinky

Školné ve školním roce 2018/2019

Naší snahou je, aby hudební vzdělání bylo maximálně dostupné pro každého, proto školné zůstane i ve školním roce 2018/2019 v současné minimální výši.

()