Novinky

Rodiče žáků mohou požádat o úlevu školného díky dotačnímu programu Jihočeského kraje

Informace k dotačnímu programu Jihočeského kraje – PODPORA AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE – My v tom Jihočechy nenecháme

Podpora je určena pro:

– děti s trvalým pobytem v Jihočeské kraji žijící ve společné domácnosti k 1.8.2022

Podmínky pro zažádání o podporu:

– pobírání dávky – příspěvek na dítě (alespoň v některém měsíci v roce 2022) nebo
– pobírání dávky – příspěvek na bydlení ( v 1. nebo 2. čtvrtletí roku 2022) nebo
– čistý měsíční příjem na člena rodiny max. 13 tis. Kč včetně

Aktivity, na které lze o podporu žádat:

– předškolní vzdělávání
– školní stravování
– zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách
– vzdělávání v ZUŠ
– zájmové , volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity,…..

Výše podpory je v součtu všech organizací a za všechny aktivity maximálně 4 tis. Kč na jedno dítě.

Termín doručení žádosti do kanceláře ZUŠ Karla Komzáka v Týně nad Vltavou: nejpozději do 15.12.2022

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A PODROBNÉ INFORMACE naleznete na  www.myvtomcechynenechame.cz

()