Novinky

Přijímání nových uchazečů o studium

Zápis pro přijetí ke studiu v tomto školním roce již proběhl.

Zájemci o studium, kteří se tohoto zápisu zúčastnili, a žáci loňského přípravného ročníku obdrží vyrozumění o přijetí či nepřijetí poštou nebo telefonicky nejpozději do konce září 2018.

Máte-li zájem přihlásit se ke studiu v dalším školním roce (od září 2019), sledujte prosím tuto stránku, kde během května zveřejníme termíny zápisu.

Jaká jsou kritéria k přijetí ke studiu »»»

()