Novinky

Pololetní a jarní prázdniny 2021

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021

Žáci, kteří mají v tento den hodinu, si mohou v případě zájmu domluvit se svými učiteli mimořádnou konzultaci.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 15. až 21. února 2021

V době jarních prázdnin školy nevyučují.

()