Novinky

Omezení vstupu do školy z důvodu ochrany žáků od 11.11.2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršujícímu se průběhu epidemie v našem městě vydávám tato hygienická opatření, platná od 11.11.2021:

  1. Do budovy vstupují pouze žáci, kteří mají hodinu.
  2. Rodiče a další osoby do budovy školy nevstupují, s výjimkou velmi naléhavých případů a jen na dobu nezbytně nutnou (např. předání malého dítěte vyučujícímu).
  3. Při vyřizování třídních záležitostí s učiteli prosím použijte primárně kontakt pomocí telefonu nebo emailu.
  4. I nadále platí tato všeobecná hygienická pravidla »

Tímto dočasným opatřením chráníme zdraví našich žáků – Vašich dětí. Děkujeme Vám za pochopení! 

V Týně nad Vltavou 11.11.2021

Mgr. Pavel Píha, ředitel školy

()