Novinky

Jak vyučujeme na dálku

Vážení rodiče, milí studenti,

od prvních dnů po uzavření škol jsme usilovně s kolegy učiteli přemýšleli, jak výuku na dálku pojmout. Několik dní trvalo, že jsme se společně vypracovali vlastní koncept, jak budeme postupovat. Shodli jsme se na základních bodech:

  • Výuka na dálku je a musí být pro žáky naší školy zcela dobrovolná – rodiče i děti byli a jsou často ve složité situaci, kterou jim nesmíme naší výukou komplikovat.
  • Výuku na dálku musíme přizpůsobit přesně na míru každému dítěti – musíme se zcela podřídit rodinným, zdravotním, časovým a technickým podmínkám každé rodiny. Každý rodič nebo žák si sám zvolí způsob a četnost komunikace s námi.
  • Hlavním cílem výuky na dálku nejsou primárně výsledky, spíše se musíme snažit být rodičům i dětem víc než kdy jindy oporou – přítelem, který jim na dálku radí a pomáhá zvládnout tuto těžkou situaci. To není oproti klasickému vyučování změna – v naší škole je výuka zásadně založena na kamarádském přístupu k dětem a na výhradně kladné motivaci. Nyní jen tento princip nabývá na mnohem větší důležitosti.
  • Učitelé potřebují ke své práci z domova materiální zázemí. Proto jsme hned v prvních dnech začali s budováním zabezpečeného centrálního internetového úložiště. V tomto prostoru shromažďujeme vše, co učitelé mohou ke své práci z domova potřebovat – studijní a metodické materiály, noty, hudební doprovody apod. Noty a hudební doprovody vytvářejí naši učitelé na počítači a el. klávesách pro své žáky již dvacet let, náš archiv je tedy velký (v oblasti tvorby digitálních hudebních doprovodů mimochodem byla naše škola s počátky internetu v ČR průkopníkem). Při použití jakýchkoliv výukových materiálů striktně dodržujeme autorský zákon.
  • Malou část z těchto našich vlastních výtvorů nabízíme i na našem webu https://www.zuskomzaka.cz/midi-mp3-noty
  • V našem archivu je i řada užitečných aplikací, které dětem usnadní a zpříjemní hru (viz malá část na https://www.zuskomzaka.cz/programy-zdarma).
  • Shodli jsme se na zásadě rodiče zapojovat do výuky na dálku v nejmenší možné míře, abychom jim nepřidělávali práci a nekomplikovali jim již tak nelehkou situaci.
  • Zcela zásadním pravidlem je maximálně vstřícný přístup učitelů – učitel musí být pro děti starším kamarádem, kteří jim pomáhá zvládnout obtížnou situaci prostřednictvím hezkých zážitků s hudbou, musí je podporovat vlídným slovem a radou nejen při studiu hudby.

Asi po týdnu příprav učitelé kontaktovali všechny rodiče, s každým se dohodli na individuálním plánu a způsobu komunikace. Zde jsme mohli využít toho, že drtivá většina našich učitelů výborně ovládá práci s počítačem a s běžnými digitálními komunikačními prostředky.

Ti studenti, kteří se dosud do výuky na dálku nezapojili, mohou tak učinit kdykoliv – stačí kontaktovat svého učitele.

S dětmi a rodiči komunikujeme tak, jak jim to vyhovuje – telefonem, emailem a pomocí různých aplikací (Whatsapp, Messenger, videohovory Skype apod.). Četnost komunikace podřizujeme možnostem každého rodiče a žáka. Dětem také nahráváme instruktážní videa, někteří žáci sami nahrávají na mobil své výkony a posílají nám je – na základě nich pak učitel může poskytnout cílenou podporu a radu.

Naším hlavním cílem je prostřednictvím hudby, vlídného a kamarádského přístupu pomoci dětem zvládnout obtížnou krizovou situaci. A že hudba v takových situacích výborně pomáhá, to je jisté – tuto krizi proto chápeme mimo jiné i jako příležitost ukázat dětem, že s hudbou jde všechno líp, že platí motto naší školy „není nic lepšího, než být muzikantem“ a že hudba je opravdu cesta k radosti.

Za všechny učitele Vás všechny srdečně zdravím a přeji Vám, ať se Vám všem nemoc vyhýbá. Těším se s Vámi všemi opět (doufejme, že brzy) na shledanou!

Váš Pavel Píha 🍀

()