Novinky

Hygienická a organizační opatření platná od 18.9.2020

  1. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví se od 18.9.2020 zavádí v základních uměleckých školách povinnost nosit roušku ve všech prostorech školy.
  2. Roušky jsou nově pro povinné i pro žáky a učitele v učebnách při výuce.
  3. Nařízení ministerstva zdravotnictví se týká všech žáků bez rozdílu věku.
  4. Žáci a učitelé nemusejí nosit roušku pouze při zpěvu a hře na dechové nástroje.

Dodatek školního řádu č. 1-2020 platný od 18.9.2020

Poznámka:
Naléhavě prosíme rodiče, aby vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci v této chvíli vstupovali do budovy pouze v nejnutnějších případech a aby se pokud možno nezdržovali v šatně a na chodbách školy.
Tímto opatřením chráníme zdraví Vašich dětí.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení!

()