Novinky

Hygienická a organizační opatření platná od 12.10.2020

Vážení rodiče, milí studenti!

Podle nařízení vlády ČR se od 12. do 25. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák na hodině). Zákaz zpěvu platí i nadále pro všechny.

Co toto nařízení znamená v praxi:

  • V případě, že Vaše dítě chodí do hodiny samo, nic se nemění – výuka pokračuje bez změny jako dosud.
  • V případě, že Vaše dítě chodí do hodiny nástroje/zpěvu ve skupině 2-3 žáků, co nejdříve Vám zatelefonuje Váš učitel a dohodne s Vámi úpravu rozvrhu tak, aby na lekci byl vždy jen jeden žák.
  • Předměty komorní a souborová hra se nyní podle běžného rozvrhu hodin nevyučují. Náhradní výuka těchto předmětů se bude dočasně odehrávat v individuální hodině nástroje/zpěvu, zájemci mohou zároveň využít doplňkovou možnost distanční výuky komorní a souborové hry.

Podrobnější informace o organizaci výuky od 12.10.2020 naleznou rodiče v dopise, který jim zašlou jejich vyučující.

Vážení rodiče, rád bych Vám všem velice poděkoval za dosavadní skvělou spolupráci i za pochopení všech omezení. Současný stav je i pro nás zkouškou a uděláme vše pro to, abychom v této zkoušce obstáli. Pevně věřím, že společně vše překonáme a vrátíme se (doufejme, že brzy) ke zcela normálnímu provozu.

Ujišťuji Vás, že já i učitelé naší školy se budeme ze všech sil snažit, aby naše škola byla zejména v tomto období dětem oporou a abychom dětem pomohli prostřednictvím hudby toto obtížné období překlenout.

Kdykoliv budete mít jakýkoliv dotaz nebo problém, prosím s důvěrou se obraťte telefonicky nebo emailem na svého učitele nebo přímo na mne. Uděláme pro Vás a Vaše děti vše, co bude v našich silách.

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Pavel Píha, ředitel školy               

Příloha:
Dodatek školního řádu č. 2/2020 –  pravidla distanční výuky

()