Novinky

Důležité informace o výuce od 11.1.2021

Vážení rodiče, milí studenti,

na základě nařízení Vlády ČR od 11.1.2021 pokračuje naše škola v on-line výuce.

* * * * * * * * * * * * *

I nadále platí, že hlavním cílem naší distanční výuky je nezatěžovat děti a rodiny dalšími povinnostmi, ale naopak naše žáky přesvědčit, že právě v této těžké době jim hudba může zásadním způsobem pomoci k uvolnění, relaxaci a dobré náladě. Ukázat dětem v praxi tento hlavní smysl muziky vidíme jako náš hlavní současný úkol – zároveň je to pro nás velká příležitost a výzva. Věřte, že s kolegy učiteli pro to uděláme úplně všechno, co je v našich silách.

Obsah a rozsah distanční výuky v naší škole může každý žák i rodič zásadním způsobem ovlivnit – učitel má na výběr více způsobů vzdělávání a snaží se udělat hodinu přesně každému dítěti na míru. Pokud budeme znát Vaše přání a budeme mít maximum informací o prožitcích žáka, snadno vše přizpůsobíme tak, abyste Vy i Vaše děti byli naprosto spokojeni, aby výuka byla maximálně efektivní a aby dětem hudba v tomto těžkém období přinášela velkou radost a dobrou náladu. Velice nám v naší snaze o co nejdokonalejší výuku pomůže, pokud nám poskytnete jakoukoliv zpětnou vazbu.

Mějte se hezky, buďte zdrávi a v případě jakýchkoliv přání, problémů či dotazů prosím kontaktujte svého učitele nebo přímo mne – velice rádi a ochotně Vám pomůžeme vyřešit jakýkoliv Váš problém, týkající se distanční výuky (pedagogický i technický).

Váš Pavel Píha
piha@zuskomzaka.cz


  • Připomínáme informaci, že žáci mají možnost zapojit se kdykoliv do distanční výuky předmětu hudební nauka – v takovém případě stačí kontaktovat emailem učitele Mgr. M. Jaroše (jaros@zuskomzaka.cz).
  • Rodiče žáků přípravného ročníku obdrží v příštím týdnu dopis s aktuálními informacemi o výuce.

()