Co je ZUŠ

Jak vyučujeme

Chceme být školou pro radost – naším cílem je nejen vychovávat dobré muzikanty, kteří se uplatní v jakémkoliv hudebním žánru, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě, která je bude provázet celým životem. Snažíme se být školou maximálně přátelskou, vstřícnou a otevřenou žákům i rodičům.

Jediným cílem a úkolem naší školy je poskytnout dětem maximální kvalitu výuky, zaměřenou primárně na kladné prožitky dětí a radost z provozování hudby.

Veškerá výuka v naší škole je založena na důsledné pozitivní motivaci dětí a na zvyšování kladných prožitků z hudby. Hlavní zásadou každé vyučovací hodiny je, že žáka musí hra a hodina bavit, musí odcházet z hodiny spokojen a motivován k další hře. Naším cílem je nadšený žák a spokojený rodič.

Ke kladné motivaci dětí využíváme všechny dostupné prostředky: partnerskou a přátelskou komunikaci mezi učitelem a žákem, rozhovory a výměnu zážitků, poslechy hudby, hru oblíbených skladeb a písní, hru s doprovody nahranými na CD, sledování zajímavých videozáznamů, hru v nejrůznějších hudebních souborech apod.

Ve vyšších ročnících děti hrají v nejrůznějších kapelách a souborech. Vyučujeme všechny žánry – klasickou hudbu, pop. folk, rock, jazz apod. Naším cílem je naučit absolventy vše, co budou potřebovat v amatérské hudební praxi. Ve vyšších ročnících si mohou žáci přidat další nástroje a specializovat se na hudební žánr, který je nejvíce baví.

Základem studia je individuální výuka, pouze v nižších ročnících vyučujeme některé nástroje ve skupince 2 dětí (v přípravném ročníku 2-4).

Ve škole existuje mnoho souborů různých žánrů, jejich cílem je především zprostředkovat dětem úžasný pocit ze společného muzicírování.

Pedagogové naší školy musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost, – minimální vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře (na rozdíl od různých zájmových kroužků, domů dětí a mládeže, soukromých škol nebo jiných zařízení, kde mohou vyučovat lidé bez jakéhokoliv vzdělání a kvalifikace).

 

Více na stránce: informace o studiu ›››