Novinky

Co je nového v naší škole

Milí přátelé,tzv. distanční výuka pokračuje v naší škole na plný plyn. O vánočních prázdninách jsme s kolegy učiteli usilovně pracovali na doladění interní metodiky a troufáme si říct, že naše on-line hodiny jsou nyní kvalitou srovnatelné s výukou tzv. prezenční. Učitelé mají k dispozici moderní techniku, dokonale ji ovládají a prakticky všem studentům poskytujeme plnohodnotné hodiny pomocí video hovorů přes Skype (tento způsob se nám z mnoha důvodů velice osvědčil, ale na přání studentů využíváme i další komunikační kanály).

Naše hodiny pomocí video hovorů obsahují a budou obsahovat vše, co je ke kvalitnímu studiu hudby potřeba – výuku zpěvu i hry na hudební nástroje, výuku nezbytných základů hudební nauky, přípravu na souborovou a komorní hru apod. V našem centrálním cloudu mají učitelé k dispozici mnoho studijních materiálů včetně velkého počtu hudebních doprovodů.

Hudební doprovody jsou velkou pomocí ke zkvalitnění výuky – s doprovody je výuka mnohem zábavnější a velice efektivní (žák se naučí rychleji správně intonovat a hrát rytmicky). Hudební doprovody vyrábíme v našem hudebním studiu, často i na míru konkrétnímu žákovi. Naši nahrávací techniku jsme v poslední době výrazně zmodernizovali, hudbu zpracováváme obvykle v programech Cubase a Reaper (viz malá testovací demo ukázka nahraná pomocí el. kláves a saxofonu).

Hlavním cílem naší distanční výuky je nezatěžovat děti dalšími povinnostmi, ale naopak je přesvědčit, že právě v této těžké době jim hudba může zásadním způsobem pomoci k uvolnění, relaxaci a dobré náladě. Ukázat dětem v praxi tento hlavní smysl muziky vidíme jako náš hlavní současný úkol – zároveň je to pro nás velká příležitost a výzva. I přes mnoho pochval ze strany rodičů (velice si jich vážíme a děkujeme za ně) chceme být ještě lepší a věřte nám, že s kolegy učiteli pro to uděláme úplně všechno, co je v našich silách.

Tak nám prosím držte palce! Věříme, že světlo na konci tunelu je už na dohled a že už se brzy s Vámi setkáme osobně. Moc se na Vás těšíme!

Zdraví Vás Váš Pavel Píha a všichni učitelé školy

()