Novinky

Chráníme zdraví vašich dětí

Vážení rodiče, podle platných zákonů je škola povinna podniknout vše k ochraně zdraví dětí, proto náš školní řád obsahuje “opatření proti šíření infekčních chorob”.

Jménem našich žáků vám děkujeme za respektování těchto zásad a přejeme vám, aby se vám nemoci vyhýbaly.

Opatření proti šíření infekčních chorob

  1. Do školy rodiče posílají pouze zdravé děti, které nemají žádné příznaky infekční nemoci (rýma, kašel, průjem, zvracení apod.).
  2. Do budovy školy nevstupují žádné osoby, u kterých se projevují jakékoliv příznaky infekční nemoci.
  3. Osoba s příznaky infekční nemoci může vstoupit do budovy školy, pokud se ocitne v nouzi (potřebuje přivolat lékařskou pomoc, kontaktovat rodiče apod.).
  4. Pokud se žák dostaví na výuku s příznaky infekční nemoci, je vyučující povinen oddělit nemocného od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. Vyučující pak ihned telefonicky informuje zákonného zástupce nemocného dítěte.
  5. Vyučující oddělí nemocného od ostatních žáků takovým způsobem, aby současně zajistil nepřetržitý dozor nad všemi žáky.
  6. V době epidemie škola nepořádá žádná veřejná vystoupení.

()