Novinky

Od 11.5.2020 škola opět zahajuje osobní výuku

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás zdravím a doufám, že jste poslední nelehké dva měsíce přečkali Vy i Vaše rodiny za plného zdraví.

S potěšením Vám sděluji, že díky částečnému ústupu epidemie ministerstvo školství povolilo, abychom od 11. května 2020 zahájili osobní výuku v naší škole, ovšem za přesně definovaných podmínek.

Podle pokynů ministerstva je nejdůležitější podmínkou maximální ochrana zdraví žáků, z tohoto důvodu zahájíme osobní výuku prozatím výhradně individuálně (jeden žák na vyučovací hodině nástroje nebo zpěvu).

Zpracovali jsme souhrn závazných pokynů ministerstva v podobě doplňku školního řádu, který naleznete na konci tohoto oznámení. Velice pozorně si prosím tento dokument přečtěte. Najdete zde i čestné prohlášení, které podle nařízení ministerstva musí každý žák odevzdat v první hodině výuky svému učiteli. Odevzdání čestného prohlášení je podmínkou k zahájení výuky. 

Žáci (rodiče) co nejdříve kontaktují svého učitele (telefonicky nebo emailem) a domluví se s ním na detailech a čase výuky.

V uplynulých týdnech jsme Vám opakovaně nabízeli distanční výuku podle Vašich momentálních rodinných možností – každý ze žáků tak měl možnost zapojit se do vyučování způsobem a intenzitou, kterou jste si sami zvolili. Máme radost, že se do výuky na dálku zapojilo mnoho našich žáků a děkujeme Vám za v mnoha případech velice obětavou spolupráci.

Intenzita výuky na dálku byla u každého našeho žáka zcela jiná, proto za březen a duben 2020 nebudeme nikomu z našich žáků účtovat žádnou úplatu za vzdělání (školné). Tato kompenzace se nám jeví jako spravedlivá a rozhodli jsme se k ní i přesto, že jde proti doporučení ministerstva školství.

Přeji Vám, abyste Vy i Vaše rodiny zvládli toto nelehké období ve zdraví a spolu se svými kolegy učiteli se těšíme s našimi žáky na viděnou.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Pavel Píha, ředitel školy

Důležité dokumenty:

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1-2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

 

()