Novinky

Upozornění rodičům – výskyt meningitidy

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích potvrdila, že u jednoho žáka naší školy byla diagnostikována meningitida (* viz charakteristika nemoci ↓).

Podle zákona není naše škola povinna činit jakákoliv opatření, přesto cítíme povinnost plně Vás informovat a učinit tyto preventivní kroky:

  1. Všichni učitelé naší školy mají příkaz při vyučování trvale větrat, dodržovat maximální možnou hygienu a dbát na to, aby zásady hygieny ve zvýšené míře dodržovali i žáci.
  2. Rodiče nesmějí v žádném případě posílat do školy nemocné děti.
  3. V případě, že učitel zjistí v hodině u žáka jakékoliv příznaky infekční nemoci, přeruší vyučování a ihned telefonicky vyzve rodiče žáka, aby se dostavili do školy a dítě převzali.
  4. Rodičům doporučujeme sledovat zdravotní stav svých dětí a v případě začínajících obtíží (raději dříve než později) se poradit s lékařem.

V Týně nad Vltavou 27. března 2014, 14.45 hod.

Mgr. Pavel Píha
ředitel školy

* * * * * * * * * *

* Charakteristika nemoci
Meningitida je zánět ochranných membrán pokrývajících mozek a míchu, známých pod souhrnným názvem mozkomíšní pleny. Zánět může vzniknout v důsledku infekce viry, bakteriemi či jinými mikroorganismy, méně často pak vlivem některých léků. Meningitida může ohrozit život člověka, neboť k zánětu dochází v oblasti mozku a míchy; proto je nemoc klasifikována jako stav vyžadující akutní zásah. K nejčastějším symptomům meningitidy patří bolesti hlavy a ztuhlost šíje spojené s horečkou, zmateností nebo poruchami vědomí, zvracením a neschopností snášet světlo (fotofobie) či hlasité zvuky (fonofobie). U dětí se často vyskytují pouze nespecifické symptomy, jako je podrážděnost a ospalost. Pokud se objeví vyrážka, může být znamením specifické příčiny meningitidy; charakteristická vyrážka doprovází například meningitidu způsobenou meningokokovými bakteriemi.

()