Novinky

Ukončení přijímacího řízení

Z technických a personálních důvodů posunujeme termín ukončení přijímacího řízení na 16.10.2015. Nejpozději do této doby obdrží všichni zájemci o studium vyrozumění o přijetí/nepřijetí.

()