Novinky

Školné ve školním roce 2016/2017

V zájmu zachování maximální dostupnosti vzdělání v naší škole zůstane školné ve školním roce 2016/2017 v nezměněné výši.

()