Novinky

Školné ve školním roce 2015/2016

V zájmu zachování maximální dostupnosti vzdělání v naší škole zůstane školné ve školním roce 2015/2016 v nezměněné výši.

()