Rozvrhy

Rozvrh hodin hudební nauky 2016/2017

Den: Ročník: Hodina:
pondělí 1.A 15.45 – 16.30
pondělí 2.A 16.35 – 17.20
pondělí 3.A 17.25 – 18.10
úterý 1.B 13.55 – 14.40
úterý 2.B 14.45 – 15.30
úterý 3.B 15.35 – 16.20
úterý 4.A 16.25 – 17.10
úterý 5.A 17.15 – 18.00
čtvrtek 4.B 16.20 – 17.05
čtvrtek 5.B 17.10 – 17.55
čtvrtek konzultace 18.00

Předmět hudební nauka vyučuje učitel Mgr. Miroslav Jaroš. Studenti se shromáždí v šatně 5 minut před začátkem vyučování a vyčkají příchodu svého učitele.

Konzultace (ČT 18.00) jsou určeny studentům, kteří jsou uvolněni z docházky do hudební nauky podle vyhlášky: vyhláška MŠMT 71/2005 Sb., § 1, ods. 8.

Rozvrh hodin přípravného ročníku – přípravný hudební výchova 2016/2017

Den: Ročník: Hodina:
čtvrtek PHV-A 13.50 – 14.35
čtvrtek PHV-B 14.40 – 15.25
čtvrtek PHV-C 15.30 – 16.15

Předmět přípravná hudební výchova vyučuje učitelka Jana Suchanová. Děti se shromáždí v šatně 5 minut před začátkem vyučování a vyčkají příchodu své učitelky.