Novinky

Mimořádné úspěchy našich žáků na soutěžích

Olga Vitoušková a Anička ŠestákováVýsledky práce žáků a pedagogů Základní umělecké školy Karla Komzáka v Týně nad Vltavou jistě zná většina obyvatel našeho města z nejrůznějších koncertních vystoupení, jejichž počet činí několik desítek ročně. Nedílnou součástí činnosti školy je i pravidelná účast žáků na nejrůznějších soutěžích.

Jednou z nejprestižnějších je celostátní soutěž žáků ZUŠ, kterou každoročně vyhlašuje ministerstvo školství. Tato soutěž je vlastně (použijeme-li sportovní terminologii) mistrovstvím České republiky ve hře na konkrétní nástroj. Zvítězit v tomto náročném klání znamená pro žáka i jeho učitele stovky hodin poctivé práce, cvičení a zkoušení. Soutěže bývají obvykle tříkolové – je třeba probojovat se přes okresní a krajská kola až do kola celostátního. To se podaří jen těm nejtalentovanějším a nejpilnějším.

O tom, jaký je to pocit stát se „mistryní České republiky“ ve hře na akordeon, nám může vyprávět studentka našeho akordeonového oddělení Anna Šestáková (na fotografii se svou učitelkou Olgou Vitouškovou). Anička, která patří k nejtalentovanějším žákům naší školy, právě toto ocenění – tedy 1. místo v celostátní soutěži – před nedávnem získala. Srdečně Aničce a její učitelce Olze Vitouškové ke skvělému úspěchu blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci naší školy i našeho města.

Minulé období bylo však velmi úspěšným i pro další naše talentované studenty, kteří v roce 2013 získali přední umístění v krajských kolech soutěží. Zde je kompletní přehled našich mladých talentů a jejich výsledků:

Celostátní soutěž žáků ZUŠ ve hře na akordeon
Učitelka Olga Vitoušková

Okresní kolo:

 • Anna Daňková – 1. místo s postupem do krajského kola
 • Anna Šestáková – 1. místo s postupem do krajského kola
 • kvarteto Anna Daňková, Pavel Trnka, Jan Daněk, Matěj Pour – 1. místo
 • trio Jindřich Nečas, Filip Lomský, Lukáš Rataj – 2. místo

Krajské kolo:

 • Anna Daňková – 1. místo
 • Anna Šestáková – 1. místo s postupem do ústředního kola

Ústřední celostátní kolo:

 • Anna Šestáková – 1. místo

Krajská kytarová přehlídka Zlivská kytara
Učitel Michal Urban

 • Klára Kroupová – 1. místo
 • Tereza Dědičová – 1. místo
 • František Kupka – 2. místo
 • Zuzana Vithová – 2. místo
 • Jan Strouhal – 3. místo

Celostátní soutěž žáků ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
Učitelka Anna Vrublová

Okresní kolo:

 • Žaneta Lipertová – 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kristýna Černá – 2. místo

Krajské kolo:

 • Žaneta Lipertová – 1. místo

S radostí všem jmenovaným žákům i jejich pedagogům blahopřeji, děkuji jim za poctivou práci a přeji mnoho dalších uměleckých úspěchů.

V Základní umělecké škole Karla Komzáka působí celkem 16 pedagogů, z nichž každý je vynikajícím odborníkem – pro mne osobně je velkou ctí řídit školu, kde působí tolik skvělých učitelů, kteří svou práci dělají s láskou.

Poděkování patří i zřizovateli naší školy – městu Týn nad Vltavou. Bez trvalého pochopení a materiální i organizační pomoci zřizovatele by nebylo možné vytvořit příznivé podmínky pro naši práci. Je potěšitelné, že v dnešním světě, kde bohužel vládnou spíše hmotné statky, se člověk setkává s lidmi, kteří si jsou vědomi důležitosti duchovních a kulturních hodnot a kteří věří, že právě investice do vzdělání a smysluplného využití volného času dětí se v budoucnu mnohonásobně vrátí.

Mgr. Pavel Píha, ředitel ZUŠ K. Komzáka Týn nad Vltavou

()