Novinky

Kritéria pro přijetí ke studiu

ZUŠ jsou školy výběrové a na přijetí ke studiu není právní nárok. Podmínky k přijetí ke studiu:

1. Žák musí prokázat určitou míru hudebního talentu
Pro zjištění míry talentu absolvují uchazeči o studium velice jednoduchý orientační talentový test. Na test není potřeba žádná příprava – jde pouze o zjištění základních předpokladů, nezbytných k tomu, aby se žák cítil ve své činnosti úspěšný.Obsah talentového testu: dítě zazpívá jakoukoliv lidovou písničku, zazpívá učitelem zahrané tóny a zopakuje učitelem zatleskaný jednoduchý rytmus.

2. Škola musí mít dostatečnou kapacitu ve zvoleném oboru
Naší maximální snahou je přijmout ke studiu každého, kdo má zájem a potřebný talent. Kapacita školy je však omezena nařízením ministerstva školství, které stanovuje školám limity zaměstnanců, žáků a finančních prostředků. Tato omezení jsou závazná a školy je v žádném případě nesmějí překročit. Uvedenými restrikcemi ministerstva školství je počet studijních míst v ZUŠ omezen, proto bohužel nemůžeme vždy vyhovět všem, kteří mají o studium zájem. V případě, že zájem o studium převyšuje možnosti školy, rozhoduje o přijetí míra hudebních předpokladů každého uchazeče.

Na jakékoliv Vaše dotazy rádi odpovíme e-mailem nebo při Vaší osobní návštěvě.

()