Novinky

Důležité informace o organizaci konce školního roku pro rodiče žáků od 1. ročníku

Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku, dovolte mi proto, abych Vám sdělil důležité informace o jeho organizaci:

 • Výuka hudební nauky končí pátkem 13. června 2014.
 • Veškerá ostatní výuka končí pátkem 20. června 2014.
 • 23. až 27.6.2014 se již nevyučuje (probíhají přijímací a postupové zkoušky).
 • Vysvědčení se vydává ve dnech 23. – 25.6.2014 v čase individuálně domluveném s třídním učitelem (viz zápis v žákovské knížce).

Další důležité informace:

 • Prosíme Vás, abyste svým dětem zakoupili pracovní sešit pro předmět hudební nauka (alespoň pro příští školní rok, ideálně ale pro všechny ročníky – tento sešit slouží zároveň i jako učebnice). Více informací na www.zuskomzaka.cz/ucebnice.
 • Chcete-li mít kompletní informace o všech důležitých organizačních změnách a novinkách, doporučujeme přihlásit se k odběru informací na našem webu: www.zuskomzaka.cz/zasilani-novinek-e-mailem.
 • Chce-li Vaše dítě od příštího školního roku změnit hlavní obor, případně studovat ještě další nástroj, konzultujte tento záměr nejprve s třídním učitelem. Po konzultaci prosím navštivte s písemnou žádostí o změnu oboru mne, nejpozději však do konce tohoto školního roku.
 • Podle platných předpisů se žák může ze ZUŠ odhlásit pouze písemným oznámením rodičů, podaným do konce příslušného pololetí. Do této doby zůstává studentem školy se všemi právy, ale i povinnostmi (např. zaplacení školného na další pololetí). Pokud tedy plánujete studium ukončit, je nutné doručit písemné oznámení nejpozději do 30. června 2014 (postačí vhodit podepsané oznámení do poštovní schránky na budově školy).
 • 23.6, 24.6, 8.9. a 9.9.2014 (14 až 17) hodin se konají přijímací testy nových uchazečů o studium. Zájemci se mohou dostavit v některém z uvedených termínů do budovy školy. Více informací na stránce Informace o studiu.
 • Máte-li v šatně školy jakékoliv oblečení nebo obuv, vezměte si prosím tyto předměty do konce školního roku domů.
 • Výuka ve školním roce 2014/2015 začíná 1. září 2014. V prvním týdnu se děti (kromě žáků nynějšího přípravného ročníku) dostaví ke svým učitelům k domluvě rozvrhu hodin. Podrobný rozpis výuky bude vyvěšen na školní nástěnce od 1. září, informace o přítomnosti učitelů Vám rádi podáme i telefonicky.
 • Žáci letošního přípravného ročníku, stejně jako noví uchazeči o studium, kteří se zúčastnili přijímacích testů, obdrží oznámení o přijetí nebo nepřijetí do 1. ročníku během měsíce září.

Budete-li mít jakékoliv nejasnosti a dotazy, napište nám prosím na info@zuskomzaka.cz nebo zatelefonujte na naše telefonní číslo 385 731 712, kde Vám ochotně podáme jakékoliv informace, příp. si s Vámi sjednáme osobní schůzku.

Děkuji Vám za spolupráci, přeji Vám i Vašim dětem překrásné léto a těším se, že se po prázdninách v naší škole opět setkáme.

Se srdečným pozdravem

V Týně nad Vltavou 3. června 2014

Mgr. Pavel Píha,
ředitel školy

()